نوشته‌ها

میز تلویزیون های جدید

میز تلویزیون های جدید

مدل های میز تلویزیون

تعداد زیادی میز تلویزیون چوبی جدید در مدل های مختلف و طرح های جدید به سایت اضافه شدند.

این میزها چوبی، پشت دارو سکوریت میباشند.

شرح این میزها به صورت زیر میاشند:

AP02

AP02

AP01

AP01

AP02

AP02

AP02-B

AP02-B

AP01-B

AP01-B

AP08

AP08

F21

F21

AP07-K2

AP07-K2

AP08-K2

AP08-K2

R218

R218

AP11-K2

AP11-K2

F22

F22

مدل آرک

مدل آرک

P022

P022

R219

R219

R221

R221

R217

R217

P28

P28

AP12-K4

AP12-K4

P31

P31

 

P016

P016

P018

P018

P015

P015

مدل اپل

مدل اپل

P26

P26

P23

P23

مدل دایره سفید

مدل دایره سفید

مدل اپل سفید

مدل اپل سفید

مدل دایره

مدل دایره

P20

P20

P021

P021

P29

P29

مدل مثلث

مدل مثلث

P24

P24

P21

P21

مدل کمد دار

مدل کمد دار

مدل کتیبه

مدل کتیبه

مدل 4 کشو

مدل ۴ کشو

مدل قطره

مدل قطره

P30

P30

P25

P25

R206

R206

مدل موج

مدل موج

412

۴۱۲

R123

R123

R124

R124

R122

R122

R125

R125

R121

R121

R119

R119

مدل خفاشی

مدل خفاشی

R120

R120

R118

R118